Dank Monique, voor het overdragen van de  facebook pagina. Ik ben Wim Landmeter, en ga zorg dragen voor publicatie en promotie van het vrijwilligerswerk uit onze buurt. Ik bedank Monique bouwmeester voor haar gedane werk. Het is niet makkelijk geweest, maar een “Job well done” is zeker op zijn plaats.

Het gebouw aan de Haring nr 2, is de plaats voor ontmoetingen en initiatieven. Om deze zo duidelijk zichtbaar te maken is gekozen voor een andere communicatie opzet. Een Pre is een website, nu die is gebouwd en functioneel geworden. In deze moderne tijd is internet een van de belangrijkste media geworden. Maar er is meer dan facebook alleen.

We hebben nu Twitter, Facebook, Linked in en Google+. Ook Youtube is hier een onderdeel van. Elk bericht van de website https://buurthuisdekooistee.wordpress.com wordt automatisch doorgezet naar die media. Agenda zal ook hier gepubliceerd worden en is duidelijker en overzichtelijker dan de huidige tekst.

Alles blijft organisatorisch zoals het nu is, maar er gaan activiteiten bijkomen, zeker nu we gemerkt hebben dat ouderen meer gebruik maken van de faciliteiten dan jongeren. Er zijn leuke ideen gelanceerd: Te weten een foto/film hobbyclub een dating voor jongeren en kleding maken met bijbehorende modeshow.

ideeën genoeg, en er is veel ruimte voor de mens, dus dan kunnen we het maar beter gebruiken. Ook de promotie via groot hellevoet zal doorgang vinden maar een iets andere layout is van toepassing

veel plezier met de activiteiten en tot binnenkort bij de activiteiten
Wim Landmeter