Op 10 februari was er een informatie-ronde over de maatschappelijke taak van de buurthuizen te Hellevoetsluis. Raadsleden van de diverse politieke partijen wilden zich op de hoogte stellen wat er allemaal gebeurt in het buurthuis “De Kooistee”. In de wandelgangen ging het gerucht de ronde dat er wederom sprake zou zijn van sluiting , nu werd ingestoken met een uitnodiging tot het volgen van een presentatie. De presentatie werd verzorgt Door W.Jansen, van stichting Push. Iedereen die betrokken is bij het buurthuis was aanwezig, op 2 bewoners activiteiten na, die zich ook hadden afgemeld.

Aanleiding van dit bezoek zijn de plannen van de gemeente om het buurthuis.als gemeenschapsruimte af te stoten. Een grote rol speelt het budget van het onroerend goed. Tevens werd gesteld dat buurt-activiteiten niet of nauwelijks plaatsvonden en dat het buurthuis de maatschappelijke taak heeft verloren, lees achterhaald is.

Het werd de raadsleden pijnlijk duidelijk dat het buurthuis nog steeds de functie vervult waarvoor het destijds in het leven is geroepen, sociaal en betrokken. Voor de buurt en door de buurt, aangevuld met maatschappelijke taken vanuit jongerenwerk en verzorgende instanties. Het buurthuis is openbaar en blijft openbaar, wel werden kanttekeningen geplaatst over het toelatingsbeleid en geldstromen. Ook een hekel punt is dat er nauwelijks jongeren activiteiten plaatsvinden. Hoe dit komt ? Is het de tijdgeest of zijn er andere factoren in het spel ?

Deze diashow vereist JavaScript.

Bovenstaande slideshow geeft een indruk van de avond, de hoge opkomst was een positief punt, de presentatie van W.Jansen bevatte alleen de basis-informatie van de gebruikers. Hierdoor werden diezelfde gebruikers en initiatiefnemers uitgenodigd een korte samenvatting te geven over de activiteit die zij organiseerden en tegenaan lopen.

Doordat een jaar geleden de promotie en persberichten is overgenomen en is aangepast op de moderne communicatiemiddelen zijn enkele initiatieven uit het jasje gegroeid. Meer bekendheid is ontstaan ten aanzien van buurtwerk en evenementen. De particuliere initiatieven zoals , kookclub, schildersclub,klaverjasclub en hobbyclub willen graag uitbreiding. De toeloop en nieuwe aanmeldingen zijn overweldigend.

Ook de vaste huurders merken op dat de functie van het buurthuis nodig is, te denken aan de duikvereniging die een gedeelte  permanent huurt, alsmede het initiatief van Gemeente en Maasdelta die verantwoordelijk zijn voor de buurtpreventie. Ook zij hebben een gedeelte van het buurthuis in (gehuurd) bezit. De maatschappelijke taak van veiligheid en cohesie komt hier het beste tot zijn recht.

De verantwoordelijke die niet commercieel zijn, denk aan het buikdansen van Senadance, en het Yoga, zijn ook erg blij met deze mogelijkheid en vervullen een rol van sociale cohesie en samenzijn voor iedereen. Aangevuld met initiatieven van de voormalig ANBO, nu afgesplitst in een zelfstandige groepering voor ouderen, de ABO vervult een taak om activiteiten te organiseren voor ouderen ( 50+). Hierin vervult Centrum vrijwilligerswerk en stichting “Push” een coördinerende rol en meer….

Een demonstratie van de ABO en een demonstratie van het Buikdansen van Senadance geven een indruk van de sfeer en organisatie. Deze kunt U bekijken op de filmbeelden.

Er was voldoende gelegenheid voor vragen. Deze werden door W,Jansen beantwoord. Ook een opmerkelijke vraag van een van de raadsleden, “Ik zie weinig jeugd, hoe komt dat eigenlijk ? ” Nu dat viel meer mensen op. Er werd geopperd dat de jeugd liever achter het beeldschermpje hangt, maar de waarheid ligt iets gecompliceerder.

Voor het organiseren van een activiteit zijn mensen nodig uit de buurt. Ook de aanvraag voor zo’n activiteit is vrij moeilijk te doen. Wie zijn de verantwoordelijken die hierover gaan ? Hoe moet dit worden aangepakt, wat zijn de kosten  en wat mag wel en wat mag niet in het buurthuis. Het antwoord hierop wordt gegeven: Onbekendheid en onduidelijkheid ten gevolge van een versnipperd beleid. Iedere groep is zelfstandig en er is geen bestuur. Alles loopt via de gemeente kanalen, jeugdwerk en vrijwilligerswerk. De instanties die dit beoordelen en begeleiden zijn:

  1. Stichting Push
  2. Centrum Vrijwilligerswerk
  3. Gemeente Hellevoetsluis ( diverse afdelingen )

Dit maakt de drempel nogal hoog, en zien buurtgenoten zich genoodzaakt het op te geven. Wel is een veelvuldige vraag of het buurthuis gebruikt kan worden als zaalverhuur voor particulieren om feesten te organiseren, antwoord hierop is Nee, deze taak vervult de Eendracht, Buitenveste en Petrakerk. Het buurthuis is niet commercieel en de kerntaak is het openbaar belang !

Verdere initiatieven die in de pen zitten, echter nog niet zijn uitgewerkt en ook nog geen initiatiefnemers voor zijn, zijn de volgende. Vakantiebesteding jeugd. Pokeravonden en modelbouw voor jeugd. Ook een sneldate avond voor oudere jeugd schijnt bespreekbaar te zijn. Mensen die dit willen organiseren kunnen terecht bij Stichting Push.

Een zeer geslaagde avond met een grote belangstelling, doel het informeren van de raadsleden die dachten dat buurtwerk dood was, maar in de praktijk een onmisbare schakel blijkt te zijn in de buurt ! Laten we hopen dat de raadsleden inzien dat een wijk zonder buurthuis een dode wijk is !

Red: TVP