De kogel is door de kerk, de initiatiefnemers van de diverse groepen hebben met E.Waasdorp gesproken over de verbouwing van het buurthuis. Onder leiding van L. Hogeboom ( Gemeente) en de diverse aanwezigen:

Schilderclub

Kookgroep

Digiterras

Senadance

Yoga

Digiterras

ABO

Vrijwilligersterras ( centrum vrijwilligers werk )

Metgezellig (Push)

Werden de verbouwingsplannen ontvouwd. Er moet nogal wat gebeuren. Een grondige renovatie en integratie met de praktijk van E. Waasdorp is noodzakelijk. De activiteiten worden naar andere locaties verlegd tijdens de verbouwing. De indeling wordt totaal anders en diverse deelnemers hadden vragen over “hoe nu verder ? “. Het antwoord was kort en bondig, beter een korte pijn dan een lange. De verbouwing gaat starten op 17 februari en zal enkele maanden duren. In de zomerperiode  zal er minder animo zijn en de meeste groepen houden dan vakantie. Voor de tijd gedurende de verbouwing zullen de initiatieven verplaatsen naar de diverse locaties. In de On-line agenda ( https://buurthuisdekooistee.wordpress.com ) staan de locaties vermeld. Een link zal het adres tonen. Tijden blijven vooralsnog ongewijzigd, dit zal indien nodig direct worden bijgewerkt en verspreid worden over de diverse media ( twitter, facebook,website en geschreven pers )

De aangewezen locaties zijn:

ABO koffie-ochtenden,Bingo, Kook-groep en  vrijwilligers terras (Durf te vragen)

 schilderclub, en Digiterras

  • De buurtkamer ( voormalig OBS de Wateringen, aan de Bremstraat.)

 , Senadance,Yoga, metgezellig en Koersbal

  • De Apollo ( aan de Kouwenoordseweg nabij de Apollo )

Klaverjassen

Dit is besloten op de informatie bijeenkomst van 25 januari 2017 om 13.30

( transcriptie geluidsbestand)

Advertenties