Stichting “De Witte Lelie” gaat starten met een bijzonder initiatief tegen de armoede op Voorne. Via uitgestelde betaling gaan zij bonnen uitgeven die geschonken kunnen worden aan mensen die het even niet zo breed hebben.

Levensmiddelen te geef zonder bederf. Duurzaam en hulpvaardig. Tevens wordt een inzameling gestart om zo veel mogelijk mensen te helpen die tussen de wal en het schip vallen.

Het komt namelijk veelvuldig voor dat voedselbanken strenge criteria hanteren op lange termijn. Heeft men net een beetje te veel dan wordt de voedselbankhulp opgeschort dan wel beëindigd. Ook zijn het aantal mensen die zijn aangesloten bij de voedselbank uitgesloten van deelname.

Het gaat om de groep die buiten de boot valt. RTL armoede monitor heeft berekend dat er in Hellevoetsluis alleen al 4000 gezinnen zijn die tegen of onder de armoedegrens zitten. Slechts 300 gezinnen maken gebruik van de voedselbank. Dus uw hulp is nodig! Meer informatie kunt u vinden op http://dewittelelie.ga of via de oprichter van de stichting J. Bosman, tel: 06-22 96 31 19