Persgroep particuliere inititieven

Hellevoetsluis moet bezuinigen en gaat samenwerking aan met stichtingen.

De mooie projecten in de openbare ruimte en de post recreatie kosten een vermogen, en om Hellevoetsluis aantrekkelijk te maken en te houden zal er het nodige moeten veranderen.

Geldstromen: Door aandelen te verkopen van Eneco komt er 20 miljoen in kas, dit geld is al geoormerkt en zal worden gebruikt voor cultuur, dit is opgenomen in de begroting van 2020. Helaas is er veel verwarring over een tekort op deze begroting, en ergens is dit wel te verklaren omdat boekhoudkundig andere regels gelden dan de particuliere portemonnee. Desalniettemin hebben er onlangs peilingen plaatsgevonden wat de burger belangrijk vind. De uitkomst was dat prestige projecten voor de happy few niet zo goed liggen, hier wordt actie op ondernomen en wel op een hele korte termijn. Het terrein is recreatie en historisch aanzicht. Grote geldslurpers ten laste van de inwoners zullen worden geminimaliseerd, personele kosten zullen verder beperkt worden.

De eerste maatregelen zijn al genomen, te weten:

  • In de vestinghaven verdwijnen 37 kleinere ligplaatsen. Er blijft wel ruimte voor grotere schepen zoals charterschepen en marineschepen.
  • Van de 24 plaatsen in de Veerhaven wordt onderzocht of ze kunnen worden verkocht.
  • Na jaren van intensief overleg met de gemeente, vele onderzoeken én dromen staat Stichting Museumkwartier Hellevoetsluis in de startblokken om in de jaren 2020-2021-2022 het Marinekwartier Hellevoetsluis te ontwikkelen. Om die plannen ook werkelijk te kunnen realiseren hebben Stichting Droogdok Jan Blanken, Stichting Ramtorenschip Buffel en Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis de handen ineengeslagen. Het adviesbureau BMC heeft een ondernemingsplan geschreven dat onlangs met veel enthousiasme door B&W en de raadscommissie WWR is ontvangen.

In samenwerking met Stichting Ramtorenschip Buffel is besloten de Buffel te verplaatsen naar Historyland aan de Nieuweweg nabij Kickersbloem/Hellevoetsluis. Dit zal plaatsvinden in week 14 van 2020. Hiertoe is besloten om de doorgang naar het Jan Blanken droogdok zo open mogelijk te houden en het aanzicht van de haven te verbeteren. Tevens is het aantal vrijwilligers wat nodig is om de buffel te onderhouden nog steeds niet gehaald. Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer achterstallig onderhoud aan dit historische schip ontstaat, wat tot gevolg kan hebben dat dit schip verloren gaat voor toekomstige generaties.

De gemeente Hellevoetsluis wil graag dit schip behouden, echter de financiële draagkracht en het draagvlak vanuit de bevolking ontbreekt. Hierdoor ontstaat een niet noodzakelijke kostenpost die dan ook getermineerd zal worden. Monumenten van Gemeenten zijn een groot agendapunt, mocht het komen tot een samenwerking op Voorne.

In week 14 zal de buffel verhuizen naar Historyland. Daar dit een zeer delicaat project betreft heeft dhr Van de Velde contact gehad met het ministerie van defensie. Toegezegd is dat 111 Peloton Speciale Opdrachten uit Wezep (genie, Margriet-kazerne) de klus kan klaren.

Het draaiboek voor week 14:

Op maandag zal “De Buffel” het droogdok Jan Blanken worden ingeduwd, daar zal het schip gedokt worden.

Op dinsdag zullen de genisten van 111 PSO het schip in 8 stukken verdelen en transport gereed maken.

chinooks-in-vlucht

Op woensdag zullen 2 chinooks van Vliegbasis Gilze-Rijen aankomen die de 8 delen naar Historyland zullen overvliegen.. daar zullen zij weer door de genisten geassembleerd worden. Tevens zal een speciale coating door defensie gebruikt worden om het schip te conserveren. In de speciale groef die op Historyland onlangs is gegraven zal de romp van het schip worden ingegoten in siliconen.

Het schip, “De Buffel” krijgt de functie van historisch object en zal tevens dienstdoen als restaurant. De verhuiskosten komen vanuit een Europese subsidie om cultuurgoed te conserveren en te behouden.

De Stichting Ramtorenschip Buffel ontvangt deze subsidie tezamen met de gemeente Hellevoetsluis. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden in 2020 plaatsvinden en uiterlijk voor mei 2020 zijn afgerond.

Volgens zegslieden in gemeentelijke kring is het een geluk bij een ongeluk dat door de huidige regels m.b.t. het coronavirus het straatbeeld zo rustig is, dat de werkzaamheden ongehinderd en versneld kunnen worden uitgevoerd. Ook is de agenda van het Droogdok leeggemaakt sinds afgelopen donderdag, dus een uitgelezen kans voor defensie zich in te zetten voor een vredestaak in deze barre tijd.