Per 1 juni ontmoetingsplekken weer open onder voorwaarden 

Per 1 juni mogen de buurthuizen en andere ontmoetingsplekken met inachtneming van de RIVM richtlijnen weer onder voorwaarden open. Een eis is dat elke ontmoetingsplek een Plan van Aanpak voor de heropening heeft.

Via de site van het LSA zijn protocollen te downloaden, die partijen ondersteunen bij het opstellen van het Plan van Aanpak. https://www.lsabewoners.nl/download-invulprotocol-buurthuizen-ontmoetingsplekken/

Algemene uitgangspunten bij de heropening

 • Voor noodzakelijke zorg zijn buurthuizen en ontmoetingsplekken reeds geopend.
 • De algemene richtlijnen van het RIVM worden altijd gevolgd, denk onder meer aan:
  • Verkouden/ziek kom niet.
  • 1,5 meter afstand houden.
  • Maximaal 30 personen die samenkomen t/m 1 juli, exclusief personeel/vrijwilligers.
  • Hygiëne en handen wassen.
  • Geen sport/beweegactiviteiten binnen t/m 1 september.
 • Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het borgen van de richtlijnen, ook waar dit inkoop van spullen betreft (denk aan desinfectans, bewegwijzering etc.)

Activiteit opstarten?

Per ontmoetingsruimte verschilt de mate waarin activiteiten weer opgestart kunnen en mogen worden. Neem altijd contact op met de beherende partij bij het opstarten van de activiteiten.

In algemene zin is het standpunt van het lokale welzijnswerk en de gemeente Hellevoetsluis om activiteiten alleen op te starten voor noodzakelijke zorg en wenselijk sociaal contact (bijvoorbeeld bij eenzaamheid) en vooralsnog landelijke ontwikkelingen verder af te wachten.

Voor de locaties Apollo, Buurthuis De Kooistee, Buurtkamer Ons Midden is namens het welzijnswerk Paul Deur van Stichting Push 1e aanspreekpunt via p.deur@stichting-push.nl.

Voor De Klinker, De Oude Woelhoek, De Nieuwe Meent kan contact opgenomen worden met het bestuur.

Voor Hart van Hellevoet verloopt het contact via SBO, gritmeester@sbohellevoetsluis.com.

Registratie

Wij raden u sterk aan om goed bij te houden wie er op uw activiteit aanwezig is. Deze informatie is namelijk misschien achteraf nodig als er een corona-besmetting wordt geconstateerd. Voor deze registratie bent u als aanbieder zelf verantwoordelijk. Deze registratie blijft in uw bezit. Wij raden u aan om met uw vrijwilligers en professionals af te spreken hoe binnen uw organisatie deze registratie plaatsvindt. Houd daarbij de AVG richtlijnen in acht: de registratie is op vrijwillige basis, en gegevens worden maximaal bewaard voor de termijn waarvoor gegevens noodzakelijk zijn. In dit geval is dit een periode van 3 tot 4 weken  (besmettingsperiode en periode contactonderzoek).

Actuele informatie Corona 

Voor actuele informatie over het Corona virus verwijzen we u naar:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Zorg_en_hulp/Coronavirus