Geachte inwoners van Voorne,

Ik ben boos, nee, ik ga een superlatief gebruiken, ik ben woedend, en kom woorden te kort over wat er in Hellevoetsluis en daarbuiten gebeurd. Even een kleine inleiding wie en wat ik ben en doe!

Biografie

Ik ben 56 jaar oud, Briellenaar van geboorte en inwoner van de gemeente Hellevoetsluis. Ik ben ook bekend als blogger Dr.Snuggles van urubin.nl, mijn favoriete onderwerpen: informatica, maatschappij en politiek. Ik ben in 2015 in contact gekomen met de waarnemend burgemeester Wubbo Tempel, net zo rond de 1 april. De beste man heb ik toen op sociale media benaderd als grapje om de geuzenmaaltijd bij mij te nuttigen. Echter het aanbod werd aangenomen en later omgezet in een 4 uur durend privé-bezoek waar veel lief en leed van het eiland is besproken. Op dat moment ben ik lokaal politiek geïnteresseerd geraakt en op sleeptouw genomen door meerdere personen die het in Hellevoetsluis ” voor het zeggen hebben” 

Ik heb misstanden benoemd, ideeën aangedragen voor de openbare ruimte en de ogen van bestuurders geopend. de medewerking was overweldigend. Tevens heb ik ervaring voor de camera van de publiek omroep, NCRV en MAX. Dit netwerk heb ik nog steeds en zo kunnen dringende maatschappelijk problemen worden opgelost. Publicatie van problemen en oplossingen.

Problemen bestuur

In Hellevoetsluis zijn er problemen, in Brielle zijn er problemen en ook in Westvoorne zijn er problemen. De schuldige? Dit is de landelijke politiek en het liberale beleid van privatisering. daarbij opgeteld dat iedereen die zich van sociale media bedient zich kritisch uitlaat zonder enige nuance!

Vroeger was het beter, we waren sociaal en kwamen voor elkaar op, korte lijnen met onderwijs, aan te fietsen of daadwerkelijk op de hoek. Dit bestaat niet meer. Afval? Dit werd 1 keer per week opgehaald en scheiding was niet gewenst. Grof vuil? Ook dit werd middels een ronde opgehaald en door de gemeente verwerkt. Particulieren haalden er weg wat bruikbaar was, ook al was dat verboden. Openbaar groen werd onderhouden door de gemeente evenals de afvalstromen. De saamhorigheid was ook anders, bejaarden, ze zaten geclusterd in hofjes of in verzorgingsserviceflats. In Hellevoetsluis was Voornesteijn een begrip, de Ommeloop in Brielle, De Leemgaarde in Oostvoorne. Verpleeghuizen? De Grootehoek, De Plantage en de Rozenhoek. het is geprivatiseerd en er zijn nu bedrijfsmatige activiteiten, Careyn is er een, Aafke is Rotterdam en natuurlijk Curemare van Dirksland Bethesda. Niet slecht maar anders. Alles voor de zorg en geld, bewoners van de verzorgingsflats en verpleeghuizen zijn in de moderne tijd uitgenodigd om zoveel mogelijk thuis te wonen met externe hulp. Het is een zorgfabriek bestaande uit een lappendeken met hoofdregisseur de verzekeringsmaatschappijen i.s.m. met gemeentelijke besturen (lees ambtenaren)

5 generaties hebben er last van, De maatschappij is niet langer een verzorgingsstaat, de ouderen snappen het niet meer, de jongeren snappen de ouderen niet langer want de communicatie is uitermate veranderd door de komst van internet en apparatuur. daarbij opgeteld zijn de gezagsdragers, (politie, Leger) totaal wegbezuinigd en vervangen door handhavers (BOA’s) met beperkte bevoegdheid. Camera’s schijnt de oplossing te zijn, doch dit blijkt in de praktijk ook niet te voldoen.

Communicatielijnen

Sociale media heeft de rol van een informeel gesprek overgenomen en de vele vormen zorgen er voor dat niemand MET elkaar communiceert. Vroeger was het makkelijk, je had Persoonlijk contact, telefoon of brief. Nu is dat Facebook, Whatsup, email, telefoon, skype, zoom en nog 20 anderen. Apps voor meldingen en de Digi-d Om zaken te doen met overheden. Maatschappelijk werk en hulp-organisaties heten nu anders, vroeger had je DELTA nu heet dat ANTES, Maatschappelijk werk? Dat heet Kwadraat. De namen wijzigen om redenen van privatisering en professionaliteit het wordt niet makkelijker, maar 5 loketten voor hetzelfde onderdeel, geldverspilling en de transparantie is ondergeschikt. Winstbejag, registratie en macht. Maar halfslachtige hulp wordt verleend. Het overzicht is weg. Dat was vroeger anders en minder gecompliceerd dan nu.

De deskundigen zijn wegbezuinigd en vervangen door vrijwilligers. Het mag niets kosten. We zagen het in het transport te Brielle. De buurtbus, deze werd door Connexxion vergoed , maar de bestuurder was een onbetaalde vrijwilliger. Hetzelfde zagen we bij de Grootehoek, verpleegkundigen eruit en vrijwilligers erin. Dit gold ook voor het aanbesteedde taxibedrijf, want nu een vrijwilliger die geen loon verlangt maar wel de verantwoordelijkheden van de taxichauffeur heeft. Een onwenselijke situatie van werkverdringing. ( Dit geldt ook voor de Plantage Brielle, die zaken doet met het Rode kruis.)

Misbruik van faciliteiten en instellingen, geld verdienen en kwaliteit inboeten. De managers waren rekenmeesters en de werkvloer hield op te bestaan. De gemeente is niet verantwoordelijk, maar de maatschappij die dit wilde, eigen verantwoordelijkheid nemen. wat een puinhoop is het geworden! Egoisme, de IK-Maatschappij is een harde noor om te kraken. Het gaat om geld, maar mensen morren, houden het niet langer bij en klagen steen en been. U weet het toch, Corona! De vrijheden worden aangetast, je moet lief zijn voor: anders gekleurde mensen, buitenlanders, gehandicapten, seksueel afwijkende en noem ze maar op. Moraal is ver te zoeken en dan toch moraal-ridders die zich van sociale media bedienen om zo iedereen de maat te nemen. Zo ook mensne die zich op ons eiland bevinden en die uit andere gebieden van Nederland komen. De inheimers dingen opleggen die tegen de Voornse gedachten ingaan.

Eenzaamheid en beleid

Buurthuizen moesten er komen, want eenzaamheid, maar het vervoer ernaar toe? Dat kost geld en mensen kunnen lopen en fietsen. leuke dingen organiseren? Bingo, Sjoelen, Klaverjassen om enkele leuke oubollige dingen te noemen. St. Push zal het wel even regelen, toen was er ook een st Bravo, een St Dock, een SBO. En Centrum Vrijwilligerswerk werd geschapen. Met een heuse vacaturebank. De gemeente zette st Push in als pilaar om het vrijwilligerswerk en initiatieven aan te sturen, maar eigenlijk is het er maar een! PvdA Voorne. 20 jaar geleden was de PvdA de grootste politieke partij in Hellevoetsluis. Heel veel Rotterdammers en import was daar verantwoordelijk voor. De Voornenaar was meer liberaal en de VVD in Westvoorne en Brielle waren behoorlijk groot. Ondernemers van Voorne, echte VVD’ers. Maar landelijk beleid is geen lokaal beleid en een nieuwe partij werd opgericht. Dit werd het Inwoners Belang Hellevoetsluis. Ze kwamen in de Hellevoetse raad en wel als grootste partij.

Macht

Maar de sleutelposities, te denken aan media, stichtingen van algemeen nut en vriendenclubjes bleven rood en stelselmatig de boventoon voeren. Achterhaald beleid in stand houden en de nieuwe Voornse ideeën bagatelliseren. Het gaat om macht en macht overdragen. De dinosaurussen zijn uitgestorven, maar hun ideeën van het verleden niet. Helaas gaan deze niet meer op maar daardoor lijkt het dat er naar de bevolking niet geluisterd wordt. 

Wist u dat de gemeenteraden wel lokaal zijn, maar de ambtenaren uit een pool betrokken worden? Dat de stichtingsbesturen van de “rode clubjes, hierboven genoemd, een bestuurder hebben die dik betaald wordt met een rij van vrijwilligers die de boel daadwerkelijk runnen? Subsidies wegslurpen die bedoelt zijn voor armoede bestrijding en andere particuliere initiatieven? Nee? 

Begrijpt u dat Voorne een samenwerking gaat forceren om de leefruimte te optimaliseren en zo de jeugd weer een kans te geven zich te gaan ontplooien! Dat schopt tegen de schenen van de gevestigde machthebbers en de moraalridders op de sociale media, waaronder Facebook, dat moet gedownplayd worden en de vrijheid van meningsuiting wordt geweld aangedaan door progressieve Voornenaren zwart te maken en te isoleren. 

Oplossingen en ideeën

Nu dat gaat tot een einde komen want Dr.Snuggles, heeft alles nu in kaart gebracht en weet wie de werkelijke boosdoeners zijn. Enkele hebben het politieke slagveld verlaten, anderen zijn hun macht kwijt wegens pensioen en/of overlijden. Maar de bolwerkjes van macht worden blootgelegd en geschandpaald. Het is niet de gemeente Hellevoetsluis, Brielle en westvoorne die niet willen, het is een select groepje van nietszeggende mensen die verslaafd is aan aanzien en macht en dat niet wensen over te dragen.

Wat er moet gebeuren om Voorne leefbaar te maken? Eendracht onder de inwoners! Uitschakelen van de privatisering en machtseilanden. De regie terug bij de gemeente met eigen ambtenaren en voorzieningen. Subsidiepotten en geldstromen centraliseren en oormerken. Werken aan vernieuwende ideeën en het opruimen van 30 jaar verdeel en heers door bestuurders die geen vooruitgang wensen. 

Ik ga mij sterk maken voor veranderingen in de openbare ruimte, recreatie, vrijwilligerswerk, scholing, media, woonruimte, infrastructuur, veiligheid en voorzieningen voor iedereen. Waar het aan schort? teveel om op te noemen, maar als ik u vertel dat er een voedselbank is die 400 gezinnen bediend en de cijfers van de RTL armoede monitor laat zien dat er 4000 behoeftigen zijn ( alleen al in Hellevoetsluis) dan begrijpt u dat er echt een probleem is. Ook de samenwerking tussen kerken en politiek is geheel gescheiden dan wel niet tot stand gekomen. Gelden worden ongelijk verdeeld, veiligheid gesaboteerd en regels boven mensen gesteld.

Denktank Bestuur en Politiek

De handen moeten nu echt op elkaar en ik roep de bestuurders die nu besluiteloos zijn op om een denktank aan te gaan met mijn persoon in het midden, want wie ziet het beter dan een inboorling van Voorne! Ik doe een beroep op:

R.Kap (IBH)

M.Junius (burgemeester)

G.Rensen (burgemeester)

A.Schoon ( wethouder)

P.De Jong (burgemeester)

L.Hoogeboom ( beleidmedewerk Gem Hel.)

P.Schop (wethouder)

H. van de velde (wethouder)

A Spoon (wethouder)

J. Kuijpers (push)

D.Dankaart (fractie PvdA)

M.Boutkan (maasdelta)

R. de Wit  (maasdelta)

M.Den Brok ( wethouder)

Hoofdredactie mediagroep Voorne putten.nl, Groot Hellevoet, Link Media, RTV Rijnmond ( Rotterdamsdagblad (ad) en anderen.

Dit vlugschrift zal ook verschijnen op mijn eigen media https://buurthuisdekooistee.wordpress.com en urubin.nl

U kunt reageren per telefoon, email en via sociale media ( maar geen Facebook) U klikt dan hier

Dr.Snuggles (W.H.Landmeter)