De laatste loodjes wegen het zwaarst, daar komen we nu achter. Alles begon met een rekening en een kapotte computer. Computers zijn inmiddels onmisbaar geworden. De computer bleek simpel te repareren echter het besturings-systeem genaamd Windows bleek verassingen op te leveren. De aanschaf van € 150,– bleek onoverkomelijk. Daarbij was het in het illegale circuit wel voorhanden maar zoveel handelingen om het goed werkend te krijgen dat het voor een leek wel een onoverkomelijke hobbel was. Een tip van een systeembeheerder bracht uitkomst. Hij raadde een Open Source systeem aan. Na een korte zoektocht op het internet zagen we wat hij bedoelde: Open Source ( OS ) is een systeem wat geheel gratis is en voorzien van software om alle mogelijke handelingen mogelijk te maken. Internet, email, downloaden, administratie, video bewerking en nog veel meer. Bijkomend voordeel? Geheel gratis en compleet. Maar het grootste voordeel snel, geen onderhoud nodig en geen technische kennis.

3 Jaar geleden gingen we van start, kleinschalig, en beantwoorde vragen, bouwden pc’s om en natuurlijk ging er wel iets mis. Dit waren geen onoverkomelijke hindernissen en de kennis groeiden maar ook de toepassingen. Wel liepen we tegen commercie aan die niet blij werd, want ja je zit aan iemands boterham. Jongeren wilden gamen, en dat gaat wel op een OS systeem, maar Windows was veel populairder. Ouderen kon het echt niet boeien! Geen verstand van en de opmerking die ik heel vaak hoorde was ” Mijn kleinkinderen helpen mij er mee”. In de praktijk raakte “opa of oma” de pc niet eens aan. Kleinkinderen of kinderen deden het internetwerk. Dit leidde ook wel eens tot schrijnende situaties. Leeggeroofde bankrekeningen, belastingschulden en eenzaamheid. De telefoon rinkelde nauwelijks, maar Facebook barstte van de ongeziene meldingen.

Het oude team wilde door, maar het was veel werk en ook nog eens onbetaald, en zoals iemand zei van het team, mijn schoorsteen moet ook roken en scheidde zich af. Ik ging alleen door en dankzij een politicus van de PvdA kwamen we in contact met Woonstichting Maasdelta, st Push en enkele notabelen van de gemeente Hellevoetsluis. We kregen een ruimte voor enkele uren per week en hielden spreekuren en waren goed bereikbaar voor informatica problemen voor iedereen. En nu met de corona maatregelen bleken we heel nodig te zijn.

Maar zoals alles in Nederland kost dat geld, en om alles officieel te kunnen doen is een notaris benodigd. En die is duur! De rekening bedraagt alleen al € 510,– en dat moet eerst betaald worden om schenkers en vrijwilligers goed te kunnen bedienen. We kiezen voor een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ) Dat houd in dat we kunnen werken voor iedereen, zonder dat geld aan personen wordt betaald in de vorm van salaris. Vrijwilligers een kans krijgen, maar bovenal dat we een dienst leveren voor de maatschappij.

In ons geval kunnen we een scholier een gratis laptop / desktop schenken. Een startend bedrijfje helpen aan gratis apparatuur en software om het bedrijfje tot een succes te maken. Maar nu?

Het moet officieel worden en we willen vrijdag 18 december de ANBI stichting LKCC oprichten zodat we Iedereen adequaat kunnen helpen en faciliteren, ouderen, jongeren, armen en knappe koppen die de PC en de nieuwe media niet zo goed beheersen. Daarom vragen we een bijdrage om de oprichtingskosten te dekken.

We hebben op dit moment een bedrag nodig van € 520,– Dus wilt u bijdragen? Dan mag u een gekozen donatie doen ( die u mag verrekenen per maart 2021 met de inkomstenbelasting als gift op uw aangifteformulier)

Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekening nr NL46 ABNA 0628 2125 69 onder vermelding van oprichting LKCC notariskosten rek nr tnv W.H. Landmeter

Dank U wel voor uw bijdrage, maar wilt u meer weten dan kunt u hier zien wat we doen en hoe u ons kan bereiken. https://buurthuisdekooistee.wordpress.com/category/activiteiten-centrum-de-apollo/linux-kennis-computer-centrum/

mvg Teamleider / Voorzitter W.H.Landmeter

Secretaris G.A.L.M van Os

En Penningmeester W. Heijdacker