20 jaar geleden zag ik mensen in maart al rillen bij het woord belasting aangifte, tegenwoordig gaat alles elektronisch en zo makkelijk. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. En ze hebben woord gehouden!

Wat heb je nu nodig voor een geslaagde belastingaangifte?

  • Een computer
  • een werkende internetverbinding
  • een Digi-D code

Ondertussen zie ik u de moed al in de schoenen zakken want ja die moderne techniek is best een dingetje. Is het wel veilig? Ik kan u gerust stellen het is helemaal veilig als u zich maar houdt aan de protocollen van veiligheid. De hoofdregel is, doe het vertrouwd op een PC en ga niet knoeien op een smartphone, het scherm is klein en heel onoverzichtelijk!

De computer, die moet voldoen aan eisen, een browser die veilig is, minimaal een virusscanner als u met Windows werkt, en een Digi-D met 2 staps verificatie. ( 2 apparaten die niets met elkaar te maken hebben waarop een code verschijnt als op apparaat 1 wordt ingelogd)

Ik ga ervan uit dat u al wat kennis van een PC heeft dus laten we beginnen met een aangifte, u heeft niets nodig voor een standaard aangifte. Alle documenten heeft de belastingdienst al voor u verzameld en klaargezet Het benaderen is ook niet moeilijk en als het goed is weet u waar u deze documenten zelf kan vinden. ( jaaropgave bv)

Allereerst gaan we kijken of de digi-D werkt, en of deze wel aan de juiste voorwaarde voldoet. we maken verbinding met de digi-D site ( deze site is beveiligd met https:// ) Klik hier

Rechtsboven ziet u mijn digiD, daar klikt u op en kiest gebruikersnaam en wachtwoord, U krijgt nu een overzicht te zien van de gegevens. Let hierbij op dat er via sms een code verstuurd kan worden. Klopt uw telefoonnummer nog? Vul hier een 06 nummer in ( niet noodzakelijk een smart – toestel) let er ook op dat u geen email adres gebruikt met hotmail, live.nl of een andersoortig vluchtig email adres. Let ook op dat SMS controle actief moet zijn voor een optimale beveiliging.

Heeft u nog geen Digi-D, dan kunt u er een aanmaken! Op de Beginpagina staat aanvragen en activeren. Klik hierop en vul daar uw burgerservicenummer in en uw postcode. Dan krijgt u een brief thuis met een activeringscode binnen 5 werkdagen. Deze vult u in op de digid site. daarna kunt u met deze digi-D werken (!)

Waar veel mensen voorkomen te staan is het maken van een gebruikersnaam en een veilige code. Om u een kleine tip te geven zet uw naam om in een nummer als u een gebruikersnaam gaat maken, de a =1, de b =2 enz enz enz. jansen wordt dan 1011418514 een code kan zijn een rijbewijsnr of een woord wat verschuift op dezelfde manier ( hangrekje = ibmhsflkf , toevoegen van leestekens en hoofdletters gewenst)

We beginnen met de aangifte, want een geldige digi-D hebben we nu en vanaf hier is het echt een eitje.

Open de site van de belastingdienst ( klik hier) en klik op inloggen. MIJN BELASTINGDIENST. Klik op de blauw knop inloggen en selecteer [Inloggen met digi-D] Selecteer met gebruikersnaam en wachtwoord. Vul uw digi-D in en het codeveld.

U komt uit op deze pagina!

Selecteer inkomstenbelasting, en daarna aangiftejaar 2020 , klik op aangifte doen. het voorloopscherm verschijnt en u kunt beginnen!

Door op de knop volgende te klikken gaat u door en kunt u ook desgewenst stoppen, u hoeft niet op te slaan en kan ook even oefenen. Wat ik aanraad is dat ook te doen! Vul de gewenste blokjes in en druk op akkoord! Nu komt u in het scherm partner, heeft u deze niet? Selecteer dan NEE, heeft u wel een partner, kies dan JA ( gelijktijdig aangifte doen! Uw partner moet dna ook een DIGI-D hebben en inloggen) Daarna komt u in het scherm wat de belastingdienst al over u weet. Controleer dat en pas ZONODIG aan!

Door elke keer op akkoord te klikken worden de vooraf ingevulde gegevens op de juiste plaats gezet en u vult aan door te antwoorden op vragen aan te vinken. Maakt u een foutje, dan kunt u altijd aan de linkerzijde een niveau omhoog en de pagina opnieuw oproepen en wijzigen.

Heeft u alle stappen doorlopen, dan vraagt de website of u nogmaals de digi-D’s in te vullen om te verzenden. Als u dat doet heeft u aangifte gedaan! U kunt het formulier dan downloaden en nakijken. U weet dan gelijk wat u TERUG krijgt (of moet betalen) De website logt u beiden uit en u kan weer door met hobby’en.

Wilt u de aangifte veranderen? Ook dat kan! Het gehele jaar door kunt u de aangifte verbeteren of corrigeren, we vergeten wel eens wat, aftrekposten bijvoorbeeld. Dit wordt door de belastingdienst opgevat als een bezwaarschrift, en de correcties worden erg snel doorgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de toeslagen die u ontvangt of de rente aftrek van uw koopwoning (indien van toepassing).

Toch is een waarschuwing wel even op zijn plaats, onjuist aangifte doen is strafbaar, ook het gebruik van een digi-D die niet van uzelf is. Trap er niet in! Doet u zaken met iemand die het voor u doet, dan dient u een machtiging te geven! Een belastingadviseur heeft een eigen (bedrijfs)digi-D. U dient dan wel papieren aan te leveren zoals jaaropgaaf en bankgegevens.

Heeft u een gemeente uitkering? (WWB of IOAW) overleg met uw consulent of u de eventuele teruggaaf mag houden ( aftrek bijzondere ziektekosten b.v) anders moet u de teruggaaf inleveren bij de sociale zaken. Ook als u een brief gehad heeft dat u GEEN aangifte behoeft te doen, is het in 99% van alle gevallen om dit WEL te doen.

U krijgt dan meestal meer dan € 200,– terug van de staat en wie wil dat nu niet?

Zijn er onduidelijkheden en wilt u weten middels een checklist wat u nu precies moet doen? Volg dan de handleiding van de belastingdienst, deze vind u HIER