Categorie archief: Vrijwilligerswerk Nieuws en oproepen

Ben mijn leesbril vergeten!

Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis organiseert samen met de bibliotheek de:

training Herkennen & Doorverwijzen volgende week dinsdagmiddag 12 februari a.s.: heb je belangstelling stuur ons dan even een mail: info@fijnjetezien.nl

Wat komt er aan de orde:

We vertellen over wat de Bibliotheek voor laaggeletterden kan betekenen.

Daarnaast gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Wat is laaggeletterdheid
 • Wat zijn de gevolgen
 • Feiten en cijfers over laaggeletterdheid
 • Oorzaken van laaggeletterdheid

We proberen er met elkaar achter te komen wat laaggeletterd zijn inhoudt, hoe dat voelt en wat het betekent in het dagelijks leven.

We geven tips en reiken ideeën aan. Wat kun jij als vrijwilliger doen om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken?

Waar? Cultuurhuis “Nieuwe Veste” Opzoomerlaan 106, Hellevoetsluis

Advertenties

Behoud de kledingbank!

De kledingbank komt fondsen tekort voor een goede voortzetting van dit noodzakelijke particuliere initiatief.

Onze Hellevoetse wethouder van de Velde is op zoek naar gelden om dit initiatief overeind te houden. Eigenlijk is het van de gekke dat hier nog geen fonds of subsidie verstrekt wordt. De allerzwaksten hebben hier namelijk baat bij en ja armoede komt zeker voor in Hellevoetsluis en daarbuiten.

Iedereen wil graag helpen, initiatieven hiertoe worden versnipperd opgezet en zakken gelijk terug naar in de massa. Dat kan beter en strakker.

Geachte bezoeker van buurthuizen en cultuurhuis, u kunt helpen! Doe uw donatie in een gesloten enveloppe, schrijf hierop donatie kledingbank en het bedrag. Geef de enveloppe af aan de beheerder van het bezochte initiatief. Uw gift blijft anoniem. De enveloppen met inhoud worden ingeleverd bij het centrum vrijwilligerswerk / Fijn Je Te Zien leiding. Zij zullen het bedrag overhandigen aan de Kledingbank aan het einde van de maand maart. Het overhandigde bedrag wordt bekendgemaakt op fijn je te zien website en de pers.

Helpt U mee?

Verenigde particuliere initiatieven buurtcentra Hellevoetsluis

(De Kooistee, Ons Midden en De Apollo)

Ondertussen op het Gemeentehuis!

Hellevoetsluis, 7 januari 2019. Door Dr.Snuggles.

Het was zover, de publicaties stonden al in de media. De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis te Hellevoetsluis. We schrijven 2019.

Na de ontvangst door de burgemeester Milene Junius die veel tijd uittrok voor de persoonlijke gesprekjes, namen we de glazen en de hapjes in ontvangst om de bekende Hellevoetse publieke gezichten te benaderen in persoon. Gregor Rensen, burgemeester van Brielle en de Loco Andre Schoon waren ook van de partij. De banden tussen Brielle en Hellevoetsluis zijn behoorlijk aangetrokken. Ook de handhavers, politie Haringvliet en veel personen die er wat toe doen waren aanwezig. Toegankelijk en geheel in feeststemming.

De Burgemeester blikte in de toespraak terug op de feiten van 2018, alwaar zij voor SBS6 “Undercover”  meemaakte hoe de inwoners hun lief en leed deelde over de hete hangijzers van het ouder worden en de snel veranderde maatschappij. Ook was er reden voor vreugde. Al was dat wel met een postuum tintje. Beetje droevig, toch het doel is behaald. Oudenhoorn is onderdeel geworden van Hellevoetsluis. En die dit mede mogelijk gemaakt werden de zg “Hoornse Hoofden”ontvingen de Jan Blankenburg Bokaal ( alsmede oorkonde). Ook dit jaar jeugd die zich inzet voor een betere leefomgeving. Ook deze jongeren ( 10 jaar en 15 jaar) ontvingen een onderscheiding door de burgemeester opgespeld. Verdiend!

Ach ik kan het wel vertellen, en u kan het lezen. Maar er bij zijn was een beleving op zich. Volgend jaar kan het weer! Namens B&W van de gemeente Hellevoetsluis een heel goed 2019 gewenst. En beste inwoners, ook wij van Fijn je te zien waren erbij. Transparantie en korte lijnen naar mensen die door u gekozen zijn en problemen / ideeën snel op de juiste plek krijgen voor een mooier Hellevoet en leefomgeving.

En dat het menselijk gebeurd kunnen we aflezen aan het voorbeeld van de burgemeester. Respect en humor, maar dat zijn andere beelden, die staan hieronder. “De Bolhoedjes” versus burgemeester Milene Junius.

(klik op de afbeelding voor groot High Resolution )

Dag van de vrijwilliger 6 december in Hellevoetsluis

Wethouder Hans van de Velde reikt op donderdag 6 december de Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2018 uit in Cultuurhuis de Nieuwe Veste. Opzoomerlaan 106, 3221AP Hellevoetsluis Er zijn 4 organisaties genomineerd Entrada, Hockey Voorne, De Nieuwe Meent en Vestingwerken. Haal van te voren een gratis kaartje. Informatie van een groot aantal Hellevoetse vrijwilligersorganisaties, er is muziek en Sena buikdanseressen en natuurlijk hapje en drankje. Meer info op www.fijnjetezien.nl.

Onderstaand nog wat informatie van de organisaties:

De aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2018, wordt uitgereikt op donderdagmiddag 6 december rond 16.30 uur in het Cultuurhuis van Hellevoetsluis. Deze prijs is een echte aanmoediging, omdat het niet gaat om de oudste, grootste of de beste. Maar door de nominatie komt het vrijwilligerswerk nog beter onder de aandacht en krijgt het de waardering die het toekomt. (dit is echt de kern)

Dit jaar zijn het de volgende 4 organisaties:  Inloophuis Entrada,  Verdedigingswerken Hellevoetsluis, Dorpshuis de Nieuwe Meent en Hockeyvereniging HC Voorne.

De uitreiking vindt plaats tijdens een leuke gezellige middag, met muziek en dans, hapje en drankje. Bovendien informatiekraampjes. Vanaf 14.00 uur is de inloop tot 18.00 uur.

Info genomineerden:

Stichting  Inloophuis Entrada biedt een warm bad voor mensen, die geconfronteerd zijn met kanker, alsmede diegenen, die er direct bij betrokken worden. Dit doen ze op Voorne op twee plekken: in Abbenbroek en sinds kort, in het Cultuurhuis van Hellevoetsluis. Als je de diagnose kanker krijgt, staat je wereld op zijn kop. Het is een ingrijpende ziekte en er komt veel op je af. Angst, verdriet, boosheid en onzekerheid. Tijdens ontmoeting en afwisselende activiteiten zoals schilderen, boetseren, mandela tekenen maar ook mediteren en yoga vinden fijne gesprekken plaats. Ook organiseren zij uitjes en komen er gastsprekers.

Coördinator Hellevoetsluis: Yvonne Verhoeff, tel 0631176470, en Marie-Anne Esser coordinator.entrada@gmail.com

Fronttaal: Stichting verdedigingswerken Hellevoetsluis

De stichting heeft als doelstelling: “Kennis vergaren over de verdediging van Hellevoetsluis in het algemeen en van de omgeving voor zover dat past in de context van de verdediging van Hellevoetsluis. De vergaarde kennis zoveel mogelijk delen met geïnteresseerden”. En dat doen zij met een grote groep van vrijwillig medewerkers die wekelijks rondleidingen geven aan bewoners van Hellevoetsluis. Daarnaast vormen deze verdedigingswerken een grote attractie voor toeristen en bedrijven en geven de Vesting goede impuls om te bezoeken. Vooral op de Open Monumentendagen met honderden bezoekers, waardoor de rijke historie niet vergeten wordt.

Voorzitter: Bram Kap: info@fronttaal.nl  06-10178005

Stichting Dorpshuis de Nieuwe Meent,  Oudenhoorn: wordt in de lucht gehouden door uitsluitend vrijwilligers die talrijke leuke activiteiten voor ontspanning en ontmoeting organiseren. Hoort sinds kort ook bij Hellevoetsluis en willen graag meewerken aan het verder uitbouwen van alle contacten. Het Dorpshuis vervult een grote rol in de gemeenschap van deze kern.

Contact: Petra Mostert p.vanderwerf@live.nl 06-46160395 en de nieuwemeent@gmail.com Hans Hijgemann.

Hockeyvereniging Hellevoetsluis, HC Voorne: een belangrijke sportclub voor Hellevoetsluis, die op hoog niveau hockeyt. Een zeer maatschappelijk betrokken club, waar al jaren op woensdagmiddag speciaal voor jong en oud met beperkingen trainingen en activiteiten worden georganiseerd. Tevens betrokken zijn bij “lekker bezig”een project van JOGG, schoolhockey en nadenken hoe je mensen met Alzheimer kan stimuleren om te blijven sporten en altijd in zijn voor vernieuwing.

Club Manager

Martin Felling 06-22154204
jeugdzaken@hcvoorne.nl Voorzitter Anneke

De Buurtverbinder

Raar woord eigenlijk, dat buurtverbinder. Iedereen is dat namelijk. zonder verbondenheid is er in het geheel geen buurt. We gaan maar eens verklaren wat buurtverbinden inhoud en wat we nu eigenlijk doen.

 

De buurtverbinder:

Een persoon,

 • Naar eigen zegge een sociaal beest
 • Heeft een groot vrienden-netwerk in het echte leven
 • Kan goed verwoorden wat een buurt/wijk nodig heeft
 • Heeft communicatievaardigheden en organisatie-talent
 • Heeft een hekel aan egoïstisch gedrag!
 • Houdt van groepen en zet deze ook op.
 • Is een natuurlijk aanspreekpunt in de wijk en profileert zich als zodanig
  Ondertussen heeft de buurtverbinder een werktuig ter beschikking in de vorm van een website genaamd Fijn je te zien .nl. Hierop worden vrijwilligers-evenementen en initiatieven kenbaar gemaakt. Dit in samenwerking met organisaties die te maken hebben met vrijwilligers en de openbare ruimte. De interesse hiervoor is een ondergeschoven kindje. Op dit moment zijn er door de participatie wet erg veel vrijwilligers. Gemotiveerd of niet, ze doen nuttig werk voor de maatschappij. Mensen die tussen wal en schip vallen in het functioneren en daardoor hun contacten verliezen, krijgen een zetje in de rug. Een doel om te vervullen. Dit kan van alles zijn: enige voorbeelden zijn, Een praatje maken in het “Hart van Hellevoetsluis”, gastheer/dame op ramtorenschip “De Buffel” maar ook tijd doorbrengen met werken op de zorgboerderij in Brielle.

Taken van de buurtverbinder:

Ondertussen kan de buurtverbinder instanties/organisaties benaderen voor een eigen ruimte op de website. Maar ook het opzetten van een buurt barbeque, of een kinder speeldag in Uw wijk. Niet alles gaat lekker spontaan, al zouden we graag de tijd van vroeger willen aanhalen. helaas zijn er instrumenten nodig om iets te organseren. Een voorbeeld is dan Push-uitleenservice, die gratis bankjes,stoelen,tafels en speelmaterialen ter beschikking stelt en vervoer regelt. Mensen die noodzakelijk zijn om een evenment hoe klein ook, in goede banen leidt. te denken aan verkeersregelaars en E.H.B.O.’ers.

U begrijpt dat de buurtverbinder de spin het web is, luistert naar ideeen en ze ook ten uitvoer brengt. Daar is Uw hulp natuurlijk bij nodig. Maar werkt U voor een organistatie? geef dan door aan uw afdeling communicatie en voorlichting, dat er nu een spreekbuis is voor hen. Voor mensen en door mensen die elkaar van dienst willen zijn.

Het doel van de buurtverbinder:

U heeft bovenstaande goed gelezen hoop ik, We maken van hellevoetsluis en van Brielle Sociale oorden, waarbij mensen voor elkaar klaarstaan, eenzaamheid en problemen met het leven tackelen. Behulpzaam zijn om problemen die ook individiueel spelen, bespreekbaar te maken en zonodig er iets aan te doen.

Hier kunt U de foto ’s bewonderen van de opening van deze website en de buurtverbinders

De beide gemeenten spelen hierin een behoorlijke rol. Want als er geen problemen zijn, bespaart dit veel geld en heeft iedere inwoner het naar zijn zin. Dat doel staan we voor. Hoe idealistisch het ook moge zijn. Het is noodzakelijk. Zeker nu hulp te kort schiet, mensen zich schamen voor hun situatie. Mensen die niet meer weten hoe ze moeten meedraaien in deze snelle maatschappij. We zijn er, gebruik ons maar. Meer informatie?

info@fijnjetezien.nl maar bellen kan natuurlijk ook zelfs ons bezoeken behoort tot de mogelijkheden: Waar en hoe?

De balie van het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis
Cultuurhuis Nieuwe Veste
Opzoomerlaan 106

De baliemedewerkers van Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis zijn aanwezig:
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag       14.00 – 16.00 uur
dinsdag                         10.00 – 12.00 uur taalcoach
woensdag                     10.00 – 12.00 uur
’s avonds of andere tijden op afspraak
uitsluitend tijdens balietijden: 0181 – 390 607
E  
Hellevoetsluis@CentrumVrijwilligerswerk.nl

PUSH pand HellevoetsluisPostadres
Stichting PUSH

Sportlaan 1

3223 EV  Hellevoetsluis
T   0181 – 31 66 88
F   0181 – 32 47 72

Zondag 1 juli Zomermarkt Ravense Park (uniceflaan)

Zondag 1 juli zal er in de Ravense Hoek in Hellevoetsluis voor de tweede keer een Zomermarkt gehouden worden. De organisatie van deze markt is in handen van de 17-jarige Jelle van den Bos die de wijk wat leven in wil blazen. “We hopen natuurlijk op een grote opkomst vanuit zowel Hellevoetsluis als de regio”, aldus Jelle.

Buiten de markt is er nog veel meer te doen. Zo kunnen de kinderen ponystappen en huifkar rijden en zich uitleven op het springkussen. Er is de hele dag gezellige muziek met diverse optredens en uiteraard zal er ook aan de inwendige mens worden gedacht.

Er zijn twee soorten markten; de rommelmarkt en de gewone markt. Op de rommelmarkt mogen mensen hun “rommeltjes” aanbieden vanaf een kleedje, net als op Koningsdag. Deelname hieraan bedraagt 3,- en men hoeft zich hiervoor niet in te schrijven, alle deelnemers hieraan zijn vanaf 09:00 welkom op het terrein. Bedrijven en particulieren die andere waren aan de man willen brengen kunnen een kraam huren.

Alle informatie is terug te vinden via de facebook pagina “Inwoners van de Ravense Hoek” en op de website http://Ravensehoek-Hellevoetsluis.nl
Vanwege het beperkt aantal parkeerplaatsen en overlast voor de bewoners raden wij u aan op de fiets te komen.

meer info? Klik hier!

Inspiratiebijeenkomst dementievriendelijk Voorne-Putten

14184510_653360124820836_2102921192877404980_n

saam demtie

U bent van harte uitgenodigd:
Wanneer
Waar
Voor wie

25 juni, van 19.30 – 22.00 uur
Cultureel centrum De Man, Burg. Letteweg 30, 3233 AG Oostvoorne
Iedereen die zich inzet voor sportieve, culturele of welzijnsactiviteiten
Op Voorne-Putten willen we met elkaar een dementievriendelijke samenleving zijn. De vier gemeenten, welzijnsorganisaties en Alzheimer Nederland hebben hiervoor de handen in één geslagen. Maar we hebben ook de hulp nodig van de vele verenigingen en instellingen die er op ons eiland zijn. Daarom organiseren we een inspiratiebijeenkomst voor iedereen die met zijn of haar (vrijwilligers)organisatie iets wil ondernemen voor mensen met dementie.
Voor mensen die lijden aan (beginnende) dementie en hun naasten, is isolement een groot probleem. Iemand wordt door de ziekte wat vergeetachtig, afwezig of reageert misschien ‘vreemd’. Mensen om hem of haar heen vinden het lastig om hiermee om te gaan.
Uiteindelijk komt die persoon niet meer naar de activiteiten die vroeger met zoveel plezier werden ondernomen.
Gelukkig zijn er op Voorne-Putten initiatieven die ervoor zorgen dat mensen met dementie erbij blijven horen. Op de inspiratiebijeenkomst willen initiatiefnemers van projecten op het gebied van bewegen, cultuur en ontmoeten hun ervaringen graag met u delen.

Ook zijn er deskundigen met betrekking tot dementie aanwezig en medewerkers van de gemeenten. Zij willen graag met u mee denken over wat u met uw organisatie zou kunnen doen. Gewoon naar de sportclub, ook als je dementie hebt. Of een museum bezoeken. Of gelijkgestemden ontmoeten in het buurthuis. Ja, dat is goed mogelijk. En met uw hulp kunnen we dit voor elkaar krijgen!
We ontvangen via servicepunt@westvoorne.nl graag bericht van uw aanwezigheid op de 25 ste ! Voor meer informatie over deze avond kunt u contact op nemen met Bea Oomens, projectleider dementievriendelijk Voorne-Putten, b.oomens@brielle.nl of 06 100 601 94.
Met vriendelijke groet,
namens de initiatiefnemers van dementievriendelijk Voorne-Putten,
Hans van der Velde
wethouder
Meer weten:
www.alzheimer-nederland.nl/regios/voorne-putten-en-rozenburg | www.samendementievriendelijk.nl

Het vergeten overzeese leed!

20180418_083746.jpg

Nederland telt veel veteranen, echter wat men niet weet maar wel verwacht dat dit alleen oudgedienden zijn uit de 2e wereldoorlog. Als vrijwilliger kom ik bij 1 van die veteranen over de grond. Verhalen over de tropen, erbarmelijke omstandigheden, sterfgevallen op jonge leeftijd en vooral de andere cultuur van onze voormalig kolonie Indonesië. Het is weer enigszins HOT. De problematiek van de Molukker haalt de kranten weer. treinkaping-bij-de-punt-vandaag-in-1742Dries van Agt weer in het nieuws, treinkapingen en de afhandeling daarvan. Pensioenen en de KNIL. Maar weet men nog steeds waarover het gaat? Strijden voor idealen, voor God en Vaderland? Als ik zeg jappen-kampen, Molukkers, de KNIL, onderdrukking, bescherming, gaat er dan nog een bel rinkelen?

Bij de meesten gaan de schouders omhoog en omlaag. Schaapachtige blikken krijgen de overhand, en de “ehhh’s en ahhh’s” zijn leidend. de meesten zijn vergeten dat Nederlandse jongeren naar overzeese gebieden gestuurd waren om daar de orde te handhaven tijdens en na de 2e wereldoorlog.

20180418_115314Nu op 18 april ben ik met een echte veteraan op stap geweest naar de reünie van zijn toenmalig onderdeel. Koos Keereweer (76) uit Hellevoetsluis, verkneukelde zich al enkele maanden over deze reünie. Zijn vrouw echter deelt zijn enthousiasme, maar de gezondheid laat haar in de steek. De domper, want gaat het nu wel door dat reisje naar ’t Harde ( nabij Zwolle). Koos, die vaak aanwezig is op vrijwilligers-evenementen, kon zijn ei niet geheel kwijt. In een goed persoonlijk gesprek waaruit zijn weemoed bleek heb ik toen toegezegd met hem mee te gaan. En zo gebeurde het dat Koos werd opgehaald. Strak in het pak, met stropdas op de 18e april om 08.30 precies. De voorpret stond in de ogen. Hij liet de uitnodiging/entreekaart zien. “Op naar de BLAUWE HAP en de Kameraden” zei hij.

20180418_115146En daar gingen we, 2 uur in de auto richting Zwolle. Gesprekken tijden het rijden, tijdens de (plas) pauzes, gewoon gezellig en leerzaam. Aangekomen bij de Tonnet-kazerne in ’t Harde bleek het vervoer naar het ontmoetingspunt niet meer te rijden. Een Invalide parkeerkaart bracht uitkomst. Met de personenauto het terrein op naar de reünie-bijeenkomst. De ontvangst was ruimhartig, Het entreebewijs werd getoond, de naam Keereweer kwam er op voor, dus … laat maar komen die verhalen en gezichten. In de zaal na de klapdeuren, een opstelling van rijen tafels. Geroezemoes en een toespraak van “De Generaal b.d” over het ontvallen van leden, de inzet tijdens de periode. Gelach steeg op en de koffie/thee vloeide rijkelijk.

Hilarisch werd het toen de letters b.d werden uitgelegd. “Bijna Dood” zo werd de werden ze uitgelegd, de werkelijke betekenis van BUITEN DIENST was ondergeschikt.

20180418_143447“Wanneer gaat die bar nu eens open” riep een andere Veteraan lachend! Hij kreeg bijval en zo werden de gesprekken en saamhorigheid een feit. Een live-bandje trad op met het genre van de Blue Diamonds, een dansje werd gewaagd met andermans partner. Een heuse foto-muur stond in de gang, snel werd er gekeken of men er op voorkwam. Souvenirs werden aangeschaft, emblemen van het onderdeel wisselden van eigenaar en natuurlijk handgemaakte beeldjes en ander tropisch materiaal werd verhandeld. Sommige items waren nogal gewaagd, er lag zelfs een heuse peniskoker uitgestald. De maat hiervan was schromelijk overdreven. “Weet jij wat dat is?” Vroeg Koos. “Natuurlijk ik zal het vermelden in het stukje!”: Beaamde ik.

20180418_131132Alarm, na een heerlijke (gekregen) Javaanse sigaar ging het woord rond dat de “Blauwe Hap” werd opgediend, het jargon voor een rijstmaaltijd. We werden keurig bediend door hofmeesters, die de borden vol stapelden met allerlei lekkers. Atjar en kroepoek ontbraken niet. 2 gangen gingen naar binnen en we hebben het ons heerlijk laten smaken.

De rest van de middag verbleven wij aan de bar gesprekken voerend met oudgedienden, de echte veteranen! Tegen een uur of 4 verlieten Koos en ik het terrein om de avondmaaltijd nog te gaan gebruiken. “Ik zit vol” zei Koos. Rekening houden met deze opmerking zijn we een lekker kopje soep gaan nuttigen in Wezep en toen de terugweg. Rond 20.00 uur bevonden we ons weer op de thuisbasis, de indrukken en foto’s koesterend van deze gezellige dag. Vol indrukken en geschiedenis! Tot volgend jaar dan maar? Jazeker, bij leven en welzijn!

Fotocompilatie: klik op foto voor werkelijke grootte

 

 

Koffie gemixt in Buurtcentrum “De Ploegschaar”

Buurtcentrum “De Ploegschaar”, Ploegschaar 13, 3224 BM Hellevoetsluis

Donderdag 26 april 2018

Koffie Gemixt

09.00-12.00

Veel onbegrip en vooroordelen over culturen, geloof en/of gebruiken vinden hun oorsprong in onwetendheid. Onwetendheid kun je wegnemen door je te informeren: waarom viert een Christen Pasen? Wat betekent Ramadan voor een Moslim? Is Boeddha een God? Is Atheïsme een geloof? Vind je het interessant om met anderen hierover te praten, kom dan naar onze extra Koffie Gemixt themaochtend op 26 april van 9-12 uur in het wijkgebouw aan de Ploegschaar 13 te Hellevoetsluis. Wij hopen op deze ochtend zo veel mogelijk verschillende religies te kunnen verwelkomen, om van elkaar te horen wát en hoe men gelooft. Wil je meedoen meld dit dan via de telefoon bij Jamila: 0181-311275 of via de mail bij Mathilda: misprangers@gmail.com / info@fijnjetezien.nl

8 maart Internationale Vrouwendag in “De Ploegschaar”!

A.s Donderdag 8 maart 2018 is het dan zover. Vanaf 12.00 uur opent de zaal in BC “De Ploegschaar”, Ploegschaar 13 in Hellevoetsluis. Dames zonder Heren worden in de watten gelegd met de navolgende activiteiten:

 • Optreden van buikdansers;
 • Optreden van Nederlandse zangeressen;
 • Henna schilderingen door een specialist;
 • Een visagiste voor het aanbrengen van make-up;
 • Een schoonheidsspecialiste die gespecialiseerd is in epileren;
 • Workshop taart versieren;
 • Workshop keramiek sieraden maken;
 • Workshop borduren.

Tijdens, vooraf en nadien is er tijd om kennis te maken, gezellig kletsen en natuurlijk ervaringen uitwisselen, dit onder genot van thee en koffie, lekkere hapjes.

Daar wilt U toch bij zijn?

ALLE VROUWEN ZIJN WELKOM,

2,50 entree, opbrengst voor de Voedselbank

Bij interesse verzoeken wij u vriendelijk om u aan te melden
via het telefoonnummer 0181 311275 of 06 44717914.
Ook kunt u zich aanmelden per e-mail via jamilasekkouti@icloud.com.