Tagarchief: privacy

Beeldmateriaal en de regels!

Dagelijks zijn er initiatieven in diverse buurtcentra en buurtkamers. Deze worden veelal aangekondigd in kranten of door organisaties. Mensen die het vrijwilligerswerk steunen en dus zelf veelal vrijwilliger zijn maken graag foto’s en ander beeldmateriaal van het evenement waar zij aan deelnemen. Dat mag natuurlijk en voor eigen gebruik is daar niets mis mee. Ook gebeurd het regelmatig dat deze foto’s opduiken op de sociale media ( Facebook b.v).

Momenteel is Facebook nogal in het nieuws geweest omtrent privacy schandalen, daarom wordt zeer terughouden met beeldmateriaal omgesprongen door professionals. Echter het is voor een beroeps-fotograaf ondoenlijk een nieuwsfeit te verslaan in de openbare ruimte als mensen bezwaar maken dat ze op de foto dan wel film gaan. Daarom is ook in de wet opgenomen dat personen die zich in de openbare ruimte ( straat, gebouw en evenementen ) bevinden, geen toestemming behoeven te verlenen aan de fotograaf. Dit geld ook voor particulieren. In privé-ruimten, of besloten verenigingen kan natuurlijk gefotografeerd worden als dit is afgesproken, dan wel op uitnodiging geschied. Plaatsen van dit materiaal op sociale media is dan NIET toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van een bestuur.

Vrijwilligers initiatieven zijn openbaar, dus mag er naar hartenlust door bezoekers gefotografeerd dan wel gefilmd worden. het heeft nl nieuwswaarde en ook helpt het andere toekomstige bezoekers een beeld te vormen hoe een initiatief werkt. Dat hierbij mensen NIET op de foto willen is dan ongewenst! De nieuwswaarde van het beeldmateriaal gaat dan boven het verzoek van desbetreffende personen. Vervelend voor de bezoeker, maar het initiatief en de reclame gaat dan voor.

In de openbare ruimte wordt u vanwege staatswege gefilmd, gevolgd, maar privacy heeft u niet langer. Gegevens worden na enkele jaren en/of dagen gewist. Maar ook gebruikt door belastingdienst, justitie en meer. Veiligheidscamera’s die op afstand bediend worden, door particulieren en bedrijven, zijn ook toegestaan, en ook u kan dan gefilmd worden. Het gaat er dan ook om hoe de beelden in omloop gebracht worden. Een winkeldief op Facebookplaatsen b.v, is niet toegestaan zonder medeweten van. Maar dezelfde beelden op de website van de politie? Dat kan weer wel als het aan voorwaarden voldoet voor opsporing. Het heeft te maken met belangen van de maatschappij versus privé-personen.

Het komt geregeld voor dat in buurthuizen aangekondigd wordt dat er gefilmd en gefotografeerd wordt. Niets mis mee, en dat wordt gedaan om mensen te informeren. Als er personen zijn die bezwaar hier tegen maken, dan is dat een beperking van de persvrijheid. U ziet de foto’s terug op deze webruimte, ze worden niet verkocht of zo. Wilt u echt niet op het beeldmateriaal verschijnen dan kunt u beter zich niet meer op straat begeven!

aanschuifkoor Hellevoetsluis

Vrijwilligers krijgen al weinig publiciteit, ze stoppen veel werk en geld in hun initiatief. Krantenaandacht is er weinig en als het er is dan worden de algemene regels keurig gevolgd. Persoonsgegevens en publicatie worden zonder toestemming vooraf nooit neergezet in persartikelen. Verdachten van justitieel onderzoek hebben een balkje en namen worden afgekort tot initialen.

Maar een vrijwilliger/initiatiefnemer die een gratis advertentie zet, moet wel bereikbaar zijn. Dus een telefoonnummer en/of e-mailadres is dan wel gewenst. Brieven onder nummer aan de krant is gewoon niet mogelijk (meer) en u deelt ook graag de nieuwste “roddels” op Facebook? Dat doet u om aandacht te krijgen? Wij doen hetzelfde en geven informatie. Denkt u eraan als u deelneemt aan het klaverjassen of sjoelen! Verziek het niet voor een ander!

Advertenties

Geen publicaties naar Facebook meer!

Per 26 maart 16.40 uur worden uitingen op http://buurthuisdekooistee.ga niet langer doorgezet naar Facebook. Facebook stelt eisen dat een legitimatie getoond moet worden om de account te bevestigen. Dit is een inbreuk op MIJN privacy en geef hieraan geen gehoor. Ook is Facebook bij Nederlandse wet niet gerechtigd hierom te vragen. Om toch de activiteiten zo breed mogelijk kenbaar te maken ben ik uitgeweken naar het alternatieve platform urubin.com/kooistee . Hier is de privacy van leden beschermd. Na registratie kan men berichten plaatsen, foto’s , film en met elkaar in gesprek gaan ( ook live middels chat)

Tevens worden de mededelingen en verkorte verslagen getoond op http://fijnjetezien.nl ( ook hier is het verplicht een profiel aan te maken voor volledige functionaliteit.

De doorzettingen naar Twitter blijven wel gehandhaafd, evenals Google+ en Pinterest

Facebook activiteiten slecht bekeken !

Nog steeds hebben veel mensen een rotsvast vertrouwen in het platform “Facebook.” Wij zijn vertegenwoordigd op dit platform, echter aan de belangstelling te zien voor de pagina is het buurthuis “De Kooistee” morsdood ! De website en de geschreven media doen het nog het beste en bereiken wekelijks minimaal 20.000 tot 140.000 personen. Niet alleen richten wij de pijlen op Facebook, maar ook op Twitter, linked-in en diverse andere sociale media. Dit maakt de website een spin in het web. Alle stromen komen daar uit vanaf de sociale media.

Toch zie ik als website-beheerder en teamleider van het Digi-terras de hardnekkigheid van de deelnemers die maar “rondjes” blijven draaien op Facebook.  Het in eigen beheer houden van uitingen is belangrijker dan het gratis laten publiceren op de website. De een doet het wel, de ander zet zijn uiting door op de besloten groep van zijn/haar evenement. De opmerking die er bijhoort is steevast: Het is vertrouwd en zo bereik ik mijn leden. De waarheid is anders. Facebook heeft een commercieel belang en is er niet voor mensen maar voor bedrijven die met de verstrekte gegevens aan de haal gaan en vallen onder Amerikaanse wetgeving. Uw privacy ligt op straat, en de data wordt verkocht aan de hoogstbiedende.

Ook hebben veel mensen dit door en blijven verre van Facebook, worden geen lid juist vanwege die privacy afweging. Daarbij opgeteld dat Facebook een schandpaal is geworden om andersdenkenden zwart te maken, dan wel hele discussies op te gooien die voor ons Land en persoon niet relevant zijn. Dat daarbij veel schade veroorzaakt wordt zien veel mensen niet zitten. Censuur en nep-nieuws voeren de boventoon. Moderatoren en Bots bepalen welk bericht U wel of niet bereikt. het WWW blijkt dus de plaats te zijn om uitingen te verrichten.

Onbekend maakt onbemind, gezien de leeftijd en kennis van deelnemers over het WWW proberen wij toch zo goed en kwaad als het kan  voorlichting te geven. de mens echter is eigenwijs en instanties vinden het ook wel makkelijk. Gemeentelijke uitingen, justituele uitingen en opsporing is ruim vertegenwoordigd op Facebook. Daar plukt U zeker niet de vruchten van. Facebook wordt op dit moment gebruikt om protesten en verschillende meningen tegen elkaar uit te spelen. Gevolg ? Als er stront aan de knikker is , is Facebook niet thuis, U bent met de voorwaarden en ( Amerikaanse) regels akkoord gegaan ? Slechts 2 % van aangesloten personen op Facebook leest de berichten. De ander speelt spelletjes. Weer anderen maken er een spel van om zoveel mogelijk pagina’s te maken en zo hun persoonlijk ongenoegen te uiten over maatschappij dan wel handelingen voor verkoop tweede hands goederen te promoten.

Goede raad is duur, en zoals velen onterecht denken een uiting op het WWW ook. Nu ik heb  nieuws. het kost helemaal niets, wel tijd en moeite. U mag het zelf doen, echter we hebben ook ruimte voor mensen die graag het heft in eigen hand houden. Met Word werken kan men veelal ook, dus ook de editor achter de websites en blogs is hierop gebaseerd.

natuurlijk helpen wij U graag verder, we zijn per slot van rekening vrijwilligers die er plezier in hebben mensen vertrouwd te maken met IT. Geld verdienen is leuk, maar zeker niet het hoofddoel. Dat anderen bedrijven U een webruimte willen verkopen zullen wij niet verhinderen. Wel wijzen wij U erop dat hostingbedrijven en kabelaars graag geld verdienen aan een gratis dienst. Dit zijn Ziggo, Strato en kleine IT bedrijfjes. De merken die verhandeld worden zijn WordPress (gratis), Joomla en nog meer open source programma’s. Een website moet men inrichten, data plaatsen en dan ook nog een domein erop. Dat kost manuren en een merkrecht.(Domein).

Maar men heeft blijkbaar meer vertrouwen in Facebook dan in zichzelf, want wat is mooier ? De uiting ongecensureerd verspreiden ? Of de uiting zien verdwijnen in een massa die willekeurig wordt vertoond aan derden die er geen affiniteit mee hebben ?

Dat is de draad van onze communicatie, iedereen een kans, ongecensureerd met groot bereik.

Natuurlijk zijn er goede werken op Facebook, echter die zien niet altijd het bovengrondse licht. Ook op ons eiland Voorne-Putten zijn de rapen gaar ! Te noemen groepen zoals: Boodschappenmarkt, een groep die zich inzet als een voedselbank voor mensen die buiten de boot vallen. Groepen tegen eenzaamheid, promotie spellen en anderen die het leven vergemakkelijken door goederen en informatie ( nieuws FB pg Spieke) Ook deze groepen kunnen gratis webruimte krijgen op het andere Portal http://tegengasvoorne.wordpress.com, Buurthuizen en vrijwilligerswerk kunnen makkelijk gebruik maken van onze faciliteiten, geheel gratis en ongecensureerd !

Meer info ? 0181-750714.

  • Eigen beheer: Nodig, naam en telefoonnummer, een e-mailadres ( dit is de beveiliging)
  • een deeplink om Uw website door te zetten vanaf buurthuis de kooistee, of het portaal tegengas. ( gratis hoofdpagina, en gewenste categorie)
  • Hobbymatig willen Bloggen of Vloggen ? Nodig, naam en telefoonnummer, een e-mailadres

PR “De Kooistee” / Digiterras

 

Cursus begeleider

Senioren On Line verzorgd computerlessen voor senioren. Zij zoeken een vrijwilliger die samen met een andere vrijwilliger computerles wil geven aan ouderen op de pc. Het gaat hoofdzakelijk om te leren omgaan met Windows 10. De lessen zijn op dinsdag- en donderdagmiddag op de 1e verdieping in Voornesteyn.

De balie van het Centrum Vrijwilligerswerk is in het Cultuurhuis Nieuwe Veste aan de Opzoomerlaan en is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 14.00-16.00 uur en woensdagochtend van 10.00-12.00 uur en zaterdag en zondag van 12.00-14.00 uur Telefoon tijdens balietijden: 0181 390607 . Email: hellevoetsluis@centrumvrijwilligerswerk.nl en website www.centrumvrijwilligerswerk.nl/hellevoetsluis